นายชาญ คำป้อง

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


นายดำเกิง วรเถกิงกุล

รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอเชิญชวนครูอาวุโส ประจำปี 2561 - 2563 ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ


พิธีมอบหนังสือพระราชทาน

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนพิธีเปิดโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔