เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)