คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวัดไชยาติการาม

โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 และ โรงเรียนเจริญวิทยา

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ​ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ และ โรงเรียนอาเวมารีอา