สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนเอนกอำนาจ

ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ : 045 - 525816 โทรสาร : 045 - 525727

E-Mail : amnatpeo9999@gmail.com

Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Website :amnat-peo.go.th.