คุรุสภาสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการนำครูอาวุโส ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หากทรงมีพระวินิจฉัย วันเวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

📌 ขอให้ครูอาวุโส ประจำปี 2562 ทุกท่าน ที่ประสงค์และไม่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ให้ยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

👉👉 ลงทะเบียนยืนยันประสงค์และไม่ประสงเข้าเฝ้าฯที่https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/confirm62.php

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/06/38043/