คุรุสภาประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

👩👨ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 📌สำหรับผู้ที่เคยยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ยืนยันการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางลิงค์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

👉👉 ประกาสรับสมัครที่ https://drive.google.com/file/d/1oecI5ICsyEOcaoXhAqcDh-1MiwcOyeiC/view?usp=sharing

👉👉 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่ https://bit.ly/ksp-eth

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/06/38032/