คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566 หัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000

ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน และลิงค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และจะประกาศผล ให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2565

: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743 หรือเข้าดูรายละเอียดที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40960/