การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2022

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเมินง่ายๆใน 3 นาที เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงาน "สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือคุรุสภา" เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง หรือ Scan QR Code ด้านล่างเพื่อทำแบบประเมิน