HOT NEWS


การยกระดับบูรณาการมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดยมีประเด็นการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างศูนย์อนามัยที่ 10 กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร)

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์
 จังหวัดอุบลราชธานี
            นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความสำคัญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องการยกระดับบูรณาการมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดยมีประเด็นการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างศูนย์อนามัยที่ 10 กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร)

          ซึ่งประเด็นเสวนาเป็นการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านเสริมสุขภาพและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top