HOT NEWS


    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง นี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วงมายังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยให้ทำเป็นหนังสือทักท้วง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง พร้อมแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top