HOT NEWS


การขอขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน

การขอขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน เพื่อสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอกรณีเร่งด่วน
          1.1 คำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีที่ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่) 
          1.2 สำเนาประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พร้อมรับรองสำเนาประกาศทุกฉบับ)
          1.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. วัน เวลา ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน
         ยื่นระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
3. การออกและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
         ภายใน 1 วัน ในวันที่ยื่นขอกรณีเร่งด่วนและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top