HOT NEWS


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้รับทุนตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2563 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารีวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  นางสาวพิชญ์สินี  เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ได้รับมอบหมายจาก นายเสรี  ตุ้มอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อม คณะกรรมการทุนการศึกษา ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้รับทุนตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานปี 2563 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารี จำนวน 4 ราย  ได้แก่  
                                       1.นางสาวสุภนิดา  บุ้งจันทร์       โรงเรียนอำนาจเจริญ  
                                       2. นายณัฐดนัย  บุญกัณฑ์         โรงเรียนอำนาจเจริญ  
                                       3. นางสาวนลินนิภา  โมลา         โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  
                                       4. นางสาวสุวิมล  เมืองกลาง      โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top