HOT NEWS


การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรของครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ)


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 21 กันยายน 2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา นั้น
มีครูอาวุโสในจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ จำนวน 41 คน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประสานครูอาวุโสตามบัญชีรายชื่อ ให้มารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
1.   กรณี ครูอาวุโสตามบัญชีรายชื่อ มารับด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดต่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
2.   กรณี ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
     2.1    หนังสือมอบอำนาจ
     2.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top