HOT NEWS


ประกาศสำนักงานเลขาคุรุสภา เรื่อง การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้สังคมได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของครู โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อเขียน รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเชิญชวนร่วมการ“ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562” หากสนใจสามารถยื่นส่งข้อเขียนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
ประกาศสำนักงานเลขาคุรุสภา

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top