HOT NEWS


ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการในการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top