HOT NEWS


การประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2560

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมี  ดร.ฤทธา นันทพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะให้การต้อนรับ  มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา และสรุปผลการประเมิน ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผล  และในการนี้ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากการติดตามประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่านมา  ดังนี้

1. นโยบายการยกระดับ ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
2. นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา
3 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนนาวังวิทยา
โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top