HOT NEWS


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-2 วันที่ 20 ตุลาคม 2560

20 ต.ค.60  นายเสรี  ตุ้มอ่อน รอง ศธจ.อำนาจเจริญ
ประธานประชุมคณะทำงานจัดทำร่างคู่มือตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา
และคู่มือตัวชี้วัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมชั้น
2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
imageโพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top