HOT NEWS


Contact Info ::

Contact Info ::

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 

ถ.เอนกอำนาจ ต.บุ่ง อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ :: 045-525816
โทรสาร  ::  045-525727
EMAIL ::

amnatpeo999@gmail.com
kan001@amnat-peo.go.th
mrkot@hotmail.com 

ciknok2000@gmail.comWEBMASTER ::

1.นายมรกต อุปนิสากร หัวหน้าเว็บมาสเตอร์

2.นายธานินทร์ ธานี เว็บมาสเตอร์
3. นางศุภลักษณ์  โหมดม่วง เว็บมาสเตอร์

ที่ตั้ง ::
แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top