HOT NEWS


ประกาศ กศจ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ขยายระยะเวลาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 5 รางวัล ประจำปี 2564

         ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวางและมีความรุ่นแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้มีประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล โดยผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อตามประกาศฯ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เดิมเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ยกเว้นรางวัลครูฝรั่งเศสดีเด่นฯ ให้ยื่นส่งไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ตนเองสังกัดอยู่) 

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                 << link อ่านประกาศและรายละเอียด "รางวัลคุรุสภา">>

                                 << link อ่านประกาศและรายละเอียด "รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น">>

                                 << link อ่านประกาศและรายละเอียด "รางวัลคุรุสดุดี">>

                                 << link อ่านประกาศและรายละเอียด "รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น">>

                                 << link อ่านประกาศและรายละเอียด "รางวัลครูผู้สอนดีเด่น">>

                                 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ ITA


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่รูปภาพ

ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่รูปภาพ

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top