HOT NEWS


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ ITA


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่รูปภาพ

ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่รูปภาพ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่รูปภาพ

 

คุรุสภาขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

 คุรุสภาขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 ผ่านระบบ KSP Self-Service จากวันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 


👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28950/

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่  2 เมษายน  2563  เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

โดย นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา              ให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และในปีนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕63 จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 191,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งได้จัดสรรค่าพาหนะให้ผู้รับทุน รายละ 100 บาท ซึ่ง นายธนะชัย  อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top