HOT NEWS


ประชุมวิชาการ ร่วมสานฝัน สร้างสรรค์ พัฒนาการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลการปฏิบัติทีดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562


ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเริญ ครั้งที่ 10/25621


ศูนย์เสมารักษ์ฯ ปฏิบัติการตรวจตามภารกิจเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา


ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2562


ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ


ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ ท่าน ดร.ฤทธา  นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ  นายธนัญชัย  สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top