HOT NEWS


วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อนศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ในการนี้มีข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 14 ราย เข้ารับเกียรติบัตร ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี


การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรของครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ)


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 21 กันยายน 2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา นั้น
มีครูอาวุโสในจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ จำนวน 41 คน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประสานครูอาวุโสตามบัญชีรายชื่อ ให้มารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
1.   กรณี ครูอาวุโสตามบัญชีรายชื่อ มารับด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดต่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
2.   กรณี ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
     2.1    หนังสือมอบอำนาจ
     2.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง


ประกาศ!!! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


‘คุรุสภา’ เปิดช่องทางการให้บริการด้านใบประกอบวิชาชีพ


ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา 
(ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) 
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกของระบบ 
KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน
          ผู้ที่ประสงค์จะพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการพิมพ์ใบอนุญาตได้ที่ประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top