HOT NEWS


ศูนย์เสมารักษ์ฯ ออกปฎิบัติการตรวจตามภารกิจการเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา


ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562


ประชุมการขับเคลื่อน กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ


ประกาศผลการคัดเลือก ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.ค(2)

เอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ


เอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2562


ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติวันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 13.30 น. นายบุญมี  ปิ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2562


Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top