HOT NEWS


การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2561


การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาเจริญ ( อกศจ.) ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ในนามกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาเจริญ    (อกศจ.) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี             นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ของศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.อำนาจเจริญ ณ ลืออำนาจ


ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ของศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.อำนาจเจริญ ณ หัวตะพาน


ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกปฏิบัติการตรวจตามภารกิจการเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติของนักเรียน บริเวณสวนสาธารณะ


ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ของศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.อำนาจเจริญ ณ เสนางคนิคม


Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top