HOT NEWS


ประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563


คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.01)

ประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ
รื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 ประกาศผลย้าย


การประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบท


วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางศุภสิริโสภา นิติยะโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสวลีภิรมย์ เสือสา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวน คุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.อำนาจเจริญ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ
การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพิชญ์สินี เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 
โดยมี นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
พร้อมด้วย นางจิราวรรณ สังข์สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ราย 
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 9 ราย และ สังกัด สพม.29 จำนวน 1 ราย 
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top