HOT NEWS


การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเสรี  ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนการจัดการการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ร่วมกับ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และนายประดิษฐ์  กาญจนสิงห์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สังกัด ศธจ.อำนาจเจริญ  โดยมีการแบ่งกลุ่มจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ และกลุ่มนโยบาย ทิศทาง และกลุ่มเป้าหมายการจัดการศึกษา ณ  โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ...


ศธจ.จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสำนักงานและสถานศึกษา ในจังหวัดอำนาจเจริญ

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ดร.ชอุ่ม กรไกร    รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  นายตั้งอสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนัญชัย  สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายปัญญา  คลังกลาง ผอ.สกสค.อำนาจเจริญ  และ นายจิตติ  เสือสา รอง ผอ.สพม.29 ให้การต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสำนักงานและ    สถานศึกษา โดยการลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในครั้งนี้  ได้มาติดตามในเรื่องของการร้องเรียนและทุจริตในหน้าที่ การปฎิบัติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวงราชการ จึงได้มาเร่งรัด ติดตาม เพื่อกำชับการดำเนินการทางวินัย นำมาซึ่งความโปร่งใส เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่าย  และเพื่อนำผลการออกตรวจเยี่ยมรายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ สพฐ.ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง ท้ายนี้ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการทำงาน และเป็นกำลังใจให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นไปตามหลักนิธิธรรม...

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญการประชุมประสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 1/2561


โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี อบรมระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ


การประชุคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2561


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องิ่น ปี พ.ศ. 2561


การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top